To like or to be like?

In het boek “Narrative and Understanding Persons” van Daniel D. Hutto (red.) las ik het volgende citaat: “we like people better if they imitate us, and we imitate people if we like them.” In mijn hoofd gingen verschillende radartjes heel hard draaien nadat ik dit had gelezen, want ik dacht aan de gelijkenis tussen de Engelse woorden to like en to be like. Leuk vinden en lijken op. In het Nederlands kon ik zo gauw geen equivalent vinden, behalve dan misschien dat leuk en lijken enige overkomst vertonen (zelfs Google kon me bij deze kwestie niet redden).

Tijdens mijn bachelor Algemene Sociale Wetenschappen heb ik het vaak gehoord: dat wij als mensen geneigd zijn om anderen leuk te vinden als ze op ons lijken, of misschien juist omdat ze op ons lijken. En op elkaar lijken, dat heeft dan niet alleen te maken met uiterlijke kenmerken, maar ook met gedrag, met normen, met waarden.

Misschien komt dit verband wel doordat imitatie het proces is waarmee een kind leert van zijn ouders en sociale omgeving: net zo lang nadoen tot het ook zonder voorbeeld lukt. In die zin is zijn kinderen altijd een afspiegeling van het gezin waar zij uitkomen.

Dat mensen elkaar leuk vinden, is meestal goed te zien aan hun non-verbale communicatie, hun lichaamstaal. Grote kans dat goede vrienden of geliefden elkaar spiegelen in hun houding. Let daar maar eens op, de volgende keer in de kroeg :).

Maar: dat leuk vinden en op elkaar lijken zo verbonden zijn, heeft ook een keerzijde: namelijk dat op die manier bubbels ontstaan met gelijkgestemden, die elkaar alleen maar in hun denkbeelden bevestigen. Ook als die denkbeelden feitelijk onjuist zijn, of compleet onzinnig, of totaal achterhaald. Een tip om daarmee om te gaan: kijk af en toe ook eens in de lachspiegel, of uit het raam, of ga in gesprek met een wildvreemde, het liefst iemand die zo anders mogelijk is, en probeer eens goed te luisteren.

Tot slot: dat in de lachspiegel kijken werkt ook heel goed als je op dit moment nog steeds voorstander bent van Zwarte Piet. Ik hoop dat je jezelf dan ziet zoals Zwarte Piet is: een racistische karikatuur. Ik zou zeggen: tijd voor een flinke dosis bespiegeling 🙂

Mijn boek

Bestel 'Een zwerm spreeuwen'