Portfolio: honderd jaar algemeen kiesrecht

Afgelopen jaar was het honderd jaar geleden dat ook vrouwen kiesgerechtigd werden. Om dit heuglijke feit te herdenken, schreef ik in de zomer in opdracht van de gemeente Doetinchem de tekst voor een informatief boekje over honderd jaar algemeen kiesrecht in de regio Achterhoek. Afgelopen dinsdag, 11 februari, werd dat boekje gepresenteerd tijdens een symposium over lokale politiek en burgerparticipatie.

Het boekje bestaat uit vier hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk gaat over de invoering van de nieuwe grondwet en de overgang naar het kiesstelsel van evenredige vertegenwoordiging. Het tweede hoofdstuk gaat over de invoering van het algemeen (mannen)kiesrecht. Het derde hoofdstuk behandelt de invoering van het vrouwenkiesrecht. In het vierde en laatste hoofdstuk bespreek ik tot slot een aantal naoorlogse en recente politieke ontwikkelingen.

Elk hoofdstuk begint met een situatieschets van de veranderingen op landelijk niveau, en wordt vervolgens toegespitst op de veranderingen voor Doetinchem en de regio Achterhoek. Ook zijn er verschillende belangrijke Doetinchemse feitjes uitgelicht: bijvoorbeeld de eerste arbeider in de gemeentepolitiek, de eerste vrouw in de gemeenteraad en de eerste vrouwelijke wethouder.

Mijn boek

Bestel 'Een zwerm spreeuwen'