Tips voor een gestructureerde tekst

Hoe schrijf je een gestructureerde tekst?

In veel van de teksten die ik nakijk ontbreekt een duidelijke tekststructuur, waardoor het onduidelijk is waar de tekst precies over gaat. Veel scripties bijvoorbeeld bestaan uit een samengeraapt zooitje van informatie zonder duidelijk begin en einde. Studenten komen dan ook vaak bij mij met de vraag hoe ze in vredesnaam een gestructureerde tekst op papier kunnen krijgen. In dit artikel deel ik vijf tips.

Vijf tips

  1. Eerst nadenken. Voordat je met schrijven begint, dien je voor jezelf duidelijk te hebben waar je met je tekst heen wil. Wat is de centrale vraag of stelling? Welke lezers vormen de doelgroep? Wat wil je met je tekst bereiken?
  2. Een tekstplan opstellen. Een tekstplan is een (voorlopige) indeling van je tekst. Het is een schematische opzet van wat je gaat schrijven. Een handig voorbeeld van zo’n tekstplan vind je hier. Een tekstplan zorgt voor een logische opbouw zonder herhaling. Dat komt je gestructureerde tekst ten goede, omdat je weet waar je naartoe moet schrijven.
  3. Verbanden duidelijk maken. Een goed gestructureerde tekst valt of staat met de verbanden tussen de alinea’s. De lezers moeten weten waarom je bepaalde informatie presenteert. Maak gebruik van verbindingswoorden, zodat duidelijk is of het gaat om een tegenstelling, opsomming of oorzaak-gevolgrelatie.
  4. Tussenkopjes. Alinea’s die bij elkaar horen, kun je groeperen onder een tussenkopje. Tussenkopjes trekken de aandacht, prikkelen de lezer om verder te lezen en vormen daarnaast een snelle samenvatting van je tekst. Zorg ervoor dat je de tussenkopjes kort en bondig formuleert, en dat ze inhoudelijk aansluiten op de tekst.
  5. Een aantrekkelijke opmaak. Het oog wil ook wat. Een goed verzorgde tekst ziet er beter uit. Zorg daarom voor eenduidige opmaak met een titel, tussenkopjes en witregels tussen de alinea’s. Ook kun je informatie presenteren in de vorm van genummerde of ongenummerde lijsten.

 

 

Kun jij ook hulp gebruiken bij het schrijven van een gestructureerde tekst? Neem dan contact op.

Meer tips? Al eerder schreef ik over goede beginzinnen en het opdoen van inspiratie.

Mijn boek

Bestel 'Een zwerm spreeuwen'